fbpx

Coș

Prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Posted by Animăluțul Meu

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către S.C. BB COM S.R.L, în temeiul Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018.

– datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

– prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Ce fel de date personale prelucrăm?

Colectăm date de identificare a utilizatorilor care folosesc site-ul web www.animalutulmeu.ro pentru cumpărături online: nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon.

 

De ce prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt colectate în scopul livrării și facturării corecte a produselor, al informării cu privire la starea comenzii, al promovării produselor prin activități de marketing și al monitorizării comportamentului utilizatorului în mediul online.

 

Unde sunt stocate datele personale?

Informațiile personale colectate sunt stocate în baza de date a site-ului www.animalutulmeu.ro.

 

Cât timp prelucrăm datele personale?

Perioada de stocare a datelor este nelimitată.

Care sunt drepturile tale și cum le poți exercita?

  • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – poți să te opui prelucrării de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul tău, ți-l poti retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

 

Întrebările suplimentare, exercitarea drepturilor enunțate anterior și corectarea datelor furnizate pot fi trimise online, la adresa de e-mail contact@animalutulmeu.ro.